* שמח מישהו באמצעות מתנה


לשנות את התסריט

לשנות את התסריט


למי לשלוח?

כיצד ברצונכם לשלוח את המתנה?


סה"כ

תשלוםלשנות את התסריט

לשנות את התסריט

עבור:

מ:


לשנות את התסריט

לשכתב את סיפור חיינו

אנו חווים את החיים לפי תסריטים שכתובים בתודעה ובנשמה שלנו. תסריטים אלו משפיעים על האמונות שלנו ועל מה שאנו תופסים שאפשרי או לא אפשרי עבורנו. ביכולתנו לשנות את התסריט ולשכתב את סיפור חיינו, וכך לשחרר את עצמנו ואת ילדינו מתסריטים שאינם משרתים אותנו.

בקורס זה אני ממחישה לכם דרך דוגמא כיצד אישה מתמודדת עם מצב מאתגר, ותוך כדי שהיא משנה את התסריט שלה, היא יוצרת את המציאות החדשה. דרך דוגמא אני מלמדת כיצד ניתן לשנות את התסריט ומראה באיזו עבודה שינוי התסריט כרוך.