* שמח מישהו באמצעות מתנה


המתנה: להיות הורים מרפאים - טכניקות אונליין

המתנה: להיות הורים מרפאים - טכניקות אונליין


למי לשלוח?

כיצד ברצונכם לשלוח את המתנה?


סה"כ

תשלוםהמתנה: להיות הורים מרפאים - טכניקות אונליין

המתנה: להיות הורים מרפאים - טכניקות אונליין

עבור:

מ:


המתנה: להיות הורים מרפאים - טכניקות אונליין

טכניקות ריפוי והתחברות מתוך הערכה "המתנה להיות הורים מרפאים"

טכניקות ריפוי והתחברות להאזנה אונליין מתוך הערכה "המתנה - להיות הורים מרפאים" המכילה שלושה תקליטורים. ניתן לבצע את הטכניקות בנפרד מהספר הנמכר כחלק מהערכה. מומלץ לבצע בכל בוקר את הטכניקה "שטיפת אור", ובנוסף טכניקה אחרת לפי בחירתכם בכל פעם.

המתנה: להיות הורים מרפאים - טכניקות מורכב כולו מהנחיות ואינו כולל את החומר הלימודי שבספר. כלולים בסה"כ 18 טכניקות ריפוי ותרגילים, כולם בהנחיה של חנה פילניק.