* שמח מישהו באמצעות מתנה


שער לשלום פנימי

שער לשלום פנימי


למי לשלוח?

כיצד ברצונכם לשלוח את המתנה?


סה"כ

תשלוםשער לשלום פנימי

שער לשלום פנימי

עבור:

מ:


שער לשלום פנימי

ממלחמה לשלום פנימי

בני אדם יוצרים מלחמה בתוכם ובסביבתם על בסיס יומיומי. חשוב לדעת היכן אתם יוצרים מלחמה ולהפסיק את האש, מכיוון שכל מלחמה, קטנה או גדולה, יוצרת סבל פיזי ונפשי.

בקורס זה נלמד דרך דוגמא כיצד מלחמה פוגעת בבריאות האדם. נלמד מה הסיבות השכיחות למלחמה בבני אדם ודרכים להפסיק את האש ולהביא את השלום לחייכם.