לשנות את התסריט - חלק 2

שלבים לכתיבת תסריט חיים חדש


  אנו חווים את החיים לפי תסריטים שכתובים בתודעה ובנשמה שלנו. תסריטים אלו משפיעים על האמונות שלנו ועל מה שאנו תופסים שאפשרי או לא אפשרי עבורנו. ביכולתנו לשנות את התסריט ולשכתב את סיפור חיינו, וכך לשחרר את עצמנו ואת ילדינו מתסריטים שאינם משרתים אותנו.

  בקורס זה אני מלמדת ומנחה אתכם אילו שלבים צריך לעבור כדי להבין איזה תסריט אתם רואים מול עיניכם ביומיום וכיצד לשנות אותו.

  פורמט הקורס
    Audio       VideoSlides    

  המרצה שלך

  Loading... Loading...