שער לשלום פנימי

ממלחמה לשלום פנימי


  בני אדם יוצרים מלחמה בתוכם ובסביבתם על בסיס יומיומי. חשוב לדעת היכן אתם יוצרים מלחמה ולהפסיק את האש, מכיוון שכל מלחמה, קטנה או גדולה, יוצרת סבל פיזי ונפשי.

  בקורס זה נלמד דרך דוגמא כיצד מלחמה פוגעת בבריאות האדם. נלמד מה הסיבות השכיחות למלחמה בבני אדם ודרכים להפסיק את האש ולהביא את השלום לחייכם.

  פורמט הקורס
    שמע       שקפי וידאו    

  המרצה שלך

  Loading... Loading...

  שער לשלום פנימי

  ממלחמה לשלום פנימי
  רקע

  רקע

  רקע

  רקע

  רקע

  תיאור מקרה

  תיאור מקרה

  תיאור מקרה

  תיאור מקרה

  תיאור מקרה

  החשיבות של זיהוי מלחמה והפסקת האש

  החשיבות של זיהוי מלחמה והפסקת האש

  החשיבות של זיהוי מלחמה והפסקת האש

  החשיבות של זיהוי מלחמה והפסקת האש

  החשיבות של זיהוי מלחמה והפסקת האש

  זיהוי מלחמה בחייכם

  זיהוי מלחמה בחייכם

  זיהוי מלחמה בחייכם

  זיהוי מלחמה בחייכם

  זיהוי מלחמה בחייכם

  הבנה עמוקה יותר של מלחמה

  הבנה עמוקה יותר של מלחמה

  הבנה עמוקה יותר של מלחמה

  הבנה עמוקה יותר של מלחמה

  הבנה עמוקה יותר של מלחמה

  סיבה ראשונה למלחמה

  סיבה ראשונה למלחמה

  סיבה ראשונה למלחמה

  סיבה ראשונה למלחמה

  סיבה ראשונה למלחמה

  סיבה שניה למלחמה

  סיבה שניה למלחמה

  סיבה שניה למלחמה

  סיבה שניה למלחמה

  סיבה שניה למלחמה

  דרכים להפסיק את המלחמה

  דרכים להפסיק את המלחמה

  דרכים להפסיק את המלחמה

  דרכים להפסיק את המלחמה

  דרכים להפסיק את המלחמה

  טכניקת CCH – שער לשלום פנימי

  טכניקת CCH – שער לשלום פנימי

  טכניקת CCH – שער לשלום פנימי

  טכניקת CCH – שער לשלום פנימי

  טכניקת CCH – שער לשלום פנימי

  הודיה

  הודיה

  הודיה

  הודיה

  הודיה

  הימנעו ממלחמה

  הימנעו ממלחמה

  הימנעו ממלחמה

  הימנעו ממלחמה

  הימנעו ממלחמה

  סיכום

  סיכום

  סיכום

  סיכום

  סיכום