אתם צופים בנושא למה בני אדם רוצים לדעת ממה הם סובלים כחלק מהקורס לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.