אתם צופים בנושא איך CCH עובד – תיקון והשלמה כחלק מהקורס לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.