אתם צופים בנושא טכניקות אור CCH כחלק מהקורס היכולת לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.