אתם צופים בנושא טכניקות אור CCH כחלק מהקורס לסלול את נתיב חיינו מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.