אתם צופים בנושא הפניית שאלה לנשמה כחלק מהקורס שימוש יומיומי בנשמה מאת חנה פילניק.