אתם צופים בנושא שימושים נוספים בטכניקת CCH ניקיון הנשמה כחלק מהקורס שימוש יומיומי בנשמה מאת חנה פילניק.