אתם צופים בנושא הנשמה של האדם כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.