אתם צופים בנושא מה מצפה לכם אחרי התהליך כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.