אתם צופים בנושא מתי לבצע קבלה ואיחוד עם הנשמה כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.