אתם צופים בנושא מתי משתמשים בטכניקת אש הנשמה כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.