שימוש בנשמה לריפוי

אש הנשמה

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.