אתם צופים בנושא תרגול טכניקת CCH אש הנשמה על עצמכם כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.