אתם צופים בנושא תרגול טכניקת CCH אש הנשמה על הילדים שלכם כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.