אתם צופים בנושא סיכום כחלק מהקורס שימוש בנשמה לריפוי מאת חנה פילניק.