אתם צופים בנושא סיכום כחלק מהקורס גשר למערכות יחסים טובות יותר מאת חנה פילניק.