אתם צופים בנושא רקע כחלק מהקורס לשנות את התסריט מאת חנה פילניק.

כל אחד מאתנו חווה את המציאות בדרך שונה. תסריט החיים שאנו חווים הם השתקפות של חוויות עבר שלנו ושל אבותינו. אך האם בהכרח עלינו לפעול על פי תסריט זה או האם יש לנו את היכולת לשנות אותו ולכתוב את תסריט חיינו?

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.