אתם צופים בנושא עבודת ריפוי עמוקה כחלק מהקורס לשנות את התסריט מאת חנה פילניק.

למדו דרך פירוט של טיפול עמוק בשיטת הריפוי CCH כיצד זוהתה טראומת עבר, וכיצד ניקוי, תיקון וריפוי עמוק תורם לתהליך הריפוי באופן משמעותי.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.