אתם צופים בנושא ניקוי הנשמה בדרך עדינה כחלק מהקורס לשנות את התסריט מאת חנה פילניק.

בחלק זה, חנה פילניק תנחה אתכם בטכניקת ריפוי CCH לניקוי הנשמה בדרך עדינה מכל דבר ממנו אתם רוצים להשתחרר. זה יכול להיות חוויה טראומתית, זיכרונות עבר שמכבידים עליכם, רגשות שליליים שאתם מתמודדים אתם בחיי היומיום, כמו פחד, שנאה, בדידות, ועוד..

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.