אתם צופים בנושא ויטמין T כחלק מהקורס לשנות את התסריט מאת חנה פילניק.

כשהתסריט שלנו טבוע חזק בתוכנו אנו לא מסוגלים לראות משהו אחר, ואנו לא מבינים שאנו מסוגלים לעצור את הסרט ולשנות את התסריט למה שאנו כן רוצים לראות לנגד ענינו. בשביל זה אנו זקוקים לויטמין T.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.