אתם צופים בנושא מזיקים כנגד זרזים כחלק מהקורס לשנות את התסריט מאת חנה פילניק.