אתם צופים בנושא מי ינצח? כחלק מהקורס לשנות את התסריט מאת חנה פילניק.

עד כה למדנו כיצד ליצור ברוחנו את התסריט החדש. אך מה עם התסריט הישן? האם הוא נעלם כלא היה או שהוא עדיין שם להגביל ולעכב אותנו? תוכלו לראות זאת כמלחמת ענקים בין התסריט הישן לחדש . בנושא זה חנה פילניק תלמד אתכם כיצד לגרום לתסריט החדש לנצח.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.