אתם צופים בנושא הוצאת עוגן - הנחיה כחלק מהקורס לשנות את התסריט מאת חנה פילניק.

בנושא זה חנה פילניק תנחה אתכם בטכניקתCCH שתעזור לכם להישאר ממוקדים במטרה שלכם.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.