אתם צופים בנושא לחיות מחוץ לבועה כחלק מהקורס לשנות את התסריט מאת חנה פילניק.

שינוי התסריט שלכם מעניק לכם מתנות עצומות לחיים. בנושא זה חנה פילניק תציג בפניכם את סיכום הדוגמא של המטופלת זוהר שהמקרה שלה הוצג לאורך הקורס. דרך עבודה קשה ונחישות זוהר הצליחה להשפיע לא רק על חייה אלא חייהם של רבים אחרים.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.