אתם צופים בנושא סיכום כחלק מהקורס לשנות את התסריט מאת חנה פילניק.

סיכום הקורס. זהו את התסריט שלכם או של ילדיכם וצרו את המציאות החיובית והמעצימה בה אתם חושקים.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.