לשנות את התסריט - חלק 2

אתם צופים בנושא הקדמה כחלק מהקורס לשנות את התסריט - חלק 2 מאת חנה פילניק.