אתם צופים בנושא התבוננות: מה התסריט שלך? כחלק מהקורס לשנות את התסריט - חלק 2 מאת חנה פילניק.