אתם צופים בנושא סיכום כחלק מהקורס לשנות את התסריט - חלק 2 מאת חנה פילניק.