אתם צופים בנושא החיים שזורים במתנות כחלק מהקורס התחדשות מאת חנה פילניק.