אתם צופים בנושא תרגיל התבוננות – מהו חבר כחלק מהקורס התחדשות מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.