אתם צופים בנושא האנשים השקטים - תרגיל התבוננות כחלק מהקורס התחדשות מאת חנה פילניק.