אתם צופים בנושא אני חיה כחלק מהקורס התחדשות מאת חנה פילניק.