אתם צופים בנושא לגעת בדברים החשובים - התבוננות כחלק מהקורס התחדשות מאת חנה פילניק.