אתם צופים בנושא עם מה נשארתם - התבוננות כחלק מהקורס שאלה אחת קטנה מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.