אתם צופים בנושא תמצית החיים כחלק מהקורס התחדשות מאת חנה פילניק.