אתם צופים בנושא סיבה ראשונה למלחמה כחלק מהקורס שער לשלום פנימי מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.