אתם צופים בנושא מהו דיכוי כחלק מהקורס אני רוצה לשמוע, לראות ולהרגיש מאת חנה פילניק.