אתם צופים בנושא מדוע אנשים מדכאים את עצמם או אחרים כחלק מהקורס אני רוצה לשמוע, לראות ולהרגיש מאת חנה פילניק.