אתם צופים בנושא מדוע אנשים מדכאים את עצמם או אחרים כחלק מהקורס אני רוצה לשמוע, לראות ולהרגיש מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.