אתם צופים בנושא דרקון אין דבר כזה כחלק מהקורס אני רוצה לשמוע, לראות ולהרגיש מאת חנה פילניק.