אתם צופים בנושא דיכוי במערכות יחסים כחלק מהקורס אני רוצה לשמוע, לראות ולהרגיש מאת חנה פילניק.