אתם צופים בנושא דיכוי הילדים שלכם כחלק מהקורס אני רוצה לשמוע, לראות ולהרגיש מאת חנה פילניק.