אתם צופים בנושא דיכוי הילדים שלכם כחלק מהקורס אני רוצה לשמוע, לראות ולהרגיש מאת חנה פילניק.

סיימתם את ההנחיה שלכם להיום

יפה מאוד!

מזל טוב!

סיימתם את הקורס.