אתם צופים בנושא דיכוי של רצונות וחלומות כחלק מהקורס אני רוצה לשמוע, לראות ולהרגיש מאת חנה פילניק.