אתם צופים בנושא סיכום – כיצד הסתרה משפיעה על חייכם כחלק מהקורס הקשר בין יושר לבריאות מאת חנה פילניק.