אתם צופים בנושא היענות כחלק מהקורס הקשר בין יושר לבריאות מאת חנה פילניק.