אתם צופים בנושא סיכום כחלק מהקורס הקשר בין יושר לבריאות מאת חנה פילניק.